Abeceda a Čísla TROCHA INAK edukačná maľovanka

Kód: 12141
Značka: Wintrend
€13 €11,82 bez DPH
Skladom (1 ks)
Môžeme doručiť do:
24.5.2024

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Edukačná maľovanka Abeceda a Čísla TROCHA INAK
(edukačno-pracovné listy na precvičovanie maľovanie v líniách)

Efektívna pomoc pri výučbe a rozpoznávaní tvarov písmen a čísel prostredníctvom:

VIZUÁLNEJ ZHODY písmen a ilustrácií
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

VIZUÁLNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vizuálne pripomínajú tvar jednotlivých číslic. Tvarom sa samostatné číslice a ilustrácie navzájom na seba podobajú. Číslica je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie.

KVANTITATÍVNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vystihujú kvantitatívnu hodnotu, početnosť zobrazeného čísla. Zobrazená hodnota čísla v ilustráciách je vo všeobecnosti známa a fixne daná.
Napríklad číslica 2 je vizuálne s ilustráciou labute a zároveň je v ilustrácii obsiahnutá kvantitatívna hodnota čísla 2. (Koľko krídel má labuť? No predsa 2! – To znamená, že dochádza ku kvantitatívnej zhode číslice a ilustrácie, vďaka čomu sa dieťa naučí uvedomovať si skutočnú hodnotu  a početnosť čísla.)

FONETICKEJ ZHODY písmen a ilustrácií:
Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Edukačná maľovanka Abeceda a Čísla TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
– grafomotorické zručnosti a výtvarné cítenie
– oboznámenie sa so smerovou orientáciou písmen a číslic
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– pozornosť a schopnosť sústrediť sa
– priestorovú predstavivosť
– maľovanie v líniách
– jemnú motoriku
– presnosť a trpezlivosť
– predstavu početnosti
– plynulosť reči a slovnú zásobu
– mentálny vývoj dieťaťa

Edukačno-pracovné listy slúžia na precvičovanie maľovania v líniách a oboznámenie sa so smerovou orientáciou jednotlivých písmen a číslic.
Pri práci s týmito listami dochádza k vizuálnomotorickej koordinácii pohybu ruky, zápästia a prstov, ktorý prispieva k správnemu nácviku písania. Zároveň dochádza k nácviku úchopu a manipulácie s písacou potrebou, k odstráneniu silného alebo slabého prítlaku pri budúcom písaní a k zdokonaleniu orientácie na papieri.

Na edukačno-pracovné  listy je možné použiť nielen farbičky, ale aj iné výtvarné a písacie pomôcky (napr. temperové farby, vodové farby, voskové farby,  akvarelové pastelky, suchý pastel, tuš atď.) Kvalita a hrúbka jednotlivých listov zabezpečuje, že pri správnej manipulácii s výtvarnými a písacími potrebami nedochádza k presakovaniu farieb na zadnú stranu listu.

Edukačno-pracovné listy  sú vhodné ako motivačný prvok pri výučbe písmen a čísel alebo ako doplnok pri rôznych didaktických úlohách. Dokážu vyvolať u detí záujem o preberané učivo a súčasne eliminujú nervozitu počas výučby.

Použitie edukačno-pracovných listov ako motivačného prvku vo výučbe:
Pred samotným maľovaním je vhodné s dieťaťom uskutočniť rozhovor o ilustrácii, ktorú ide dieťa maľovať.
Odporúčame nasledovné kroky:
1. oboznámenie dieťaťa s ilustráciou a s jej pomenovaním (efektivita vizuálnej techniky učenia nastáva už vtedy, keď dieťa dokáže udržať svoju pozornosť na danej ilustrácií, to znamená,  podvedome vníma (učí sa) tvar písmena alebo čísla z ilustrácie)
2. oboznámenie dieťaťa s vizuálnou a fonetickou zhodou ilustrácie a  písmen, v prípade čísel oboznámenie dieťaťa s vizuálnou a kvantitatívnou zhodou ilustrácie a číslic
3. oboznámenie sa so smerovou orientáciou písmen alebo čísel, ktorá je znázornená v ľavom hornom rohu edukačno- pracovného listu
4. tvorenie viet (vymyslenie príbehu) alebo recitácia básničky k danej ilustrácii (ideálne je použiť ako doplnok edukačné kartičky Abeceda TROCHA INAK a edukačné kartičky Čísla TROCHA INAK)

Cieľom používania edukačno-pracovných listov je:
-zapamätanie si tvaru písmen a čísel, ktoré sú prirodzenou súčasťou ilustrácií
-nácvik maľovania v líniách a vypĺňanie plochy
-precvičovanie orientácie na papieri a smerovej orientácie pohybu
– zdokonaľovanie správneho úchopu písacej potreby
-nadobudnutie voľného pohybu ruky
-automatizácia a koordinácia pohybov
-nenásilné vzbudenie záujmu dieťaťa o grafomotorické aktivity
– trénovanie tlaku hrotu písacích a výtvarných potrieb na edukačno-pracovné listy

Pri práci s edukačno-pracovnými listami  na precvičovanie maľovania v líniách je vhodné dodržiavať nasledovné:
-pracovať v dobre osvetlenom a pokojnom prostredí
-správne držať telo pri sedení
-správne umiestniť edukačno-pracovný list
– správne držať výtvarnú alebo písaciu potrebu
-obťahovanie písmena alebo čísla by sa malo vykonávať s uvoľnenou rukou
-na dieťa nevyvíjajte počas edukácie s listami prílišný tlak
-vyhýbajte sa prílišnému kritizovaniu
– tešte sa spolu s dieťaťom z jeho úspechov a napredovania pri maľovaní v líniách

Edukačno-pracovné listy na precvičovanie maľovania v líniách sú určené pre:
-materské školy
-základné školy
– špeciálne školy
-logopedické ambulancie
– domáce použitie

Balenie obsahuje: 43 x edukačno-pracovné listy  (formát A4) z toho:
-33 písmen abecedy (od A po Ž) – veľká tlačená abeceda
– 10 čísel (od 1 po 10)
Obal produktu:  je box s gumičkou. Vyrobený z kvalitného papiera s laminovaným povrchom, ktorý bezpečne ochráni edukačno-pracovné listy pred poškodením + gumička uzavrie box a zabraňuje vypadávaniu listov.
Predloha, ktorá môže slúžiť ako pomôcka pri maľovaní ilustrácií je súčasťou obalu.
Papier:  200 g/m2
Jazyková verzia: slovenský jazyk
Vyrobené na Slovensku.
Edukačno-pracovné listy neslúžia ako hračka.

Detailné informácie

Podrobný popis

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Edukačná maľovanka Abeceda a Čísla TROCHA INAK
(edukačno-pracovné listy na precvičovanie maľovanie v líniách)

Efektívna pomoc pri výučbe a rozpoznávaní tvarov písmen a čísel prostredníctvom:

VIZUÁLNEJ ZHODY písmen a ilustrácií
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

VIZUÁLNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vizuálne pripomínajú tvar jednotlivých číslic. Tvarom sa samostatné číslice a ilustrácie navzájom na seba podobajú. Číslica je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie.

KVANTITATÍVNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vystihujú kvantitatívnu hodnotu, početnosť zobrazeného čísla. Zobrazená hodnota čísla v ilustráciách je vo všeobecnosti známa a fixne daná.
Napríklad číslica 2 je vizuálne s ilustráciou labute a zároveň je v ilustrácii obsiahnutá kvantitatívna hodnota čísla 2. (Koľko krídel má labuť? No predsa 2! – To znamená, že dochádza ku kvantitatívnej zhode číslice a ilustrácie, vďaka čomu sa dieťa naučí uvedomovať si skutočnú hodnotu  a početnosť čísla.)

FONETICKEJ ZHODY písmen a ilustrácií:
Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Edukačná maľovanka Abeceda a Čísla TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
– grafomotorické zručnosti a výtvarné cítenie
– oboznámenie sa so smerovou orientáciou písmen a číslic
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– pozornosť a schopnosť sústrediť sa
– priestorovú predstavivosť
– maľovanie v líniách
– jemnú motoriku
– presnosť a trpezlivosť
– predstavu početnosti
– plynulosť reči a slovnú zásobu
– mentálny vývoj dieťaťa

Edukačno-pracovné listy slúžia na precvičovanie maľovania v líniách a oboznámenie sa so smerovou orientáciou jednotlivých písmen a číslic.
Pri práci s týmito listami dochádza k vizuálnomotorickej koordinácii pohybu ruky, zápästia a prstov, ktorý prispieva k správnemu nácviku písania. Zároveň dochádza k nácviku úchopu a manipulácie s písacou potrebou, k odstráneniu silného alebo slabého prítlaku pri budúcom písaní a k zdokonaleniu orientácie na papieri.

Na edukačno-pracovné  listy je možné použiť nielen farbičky, ale aj iné výtvarné a písacie pomôcky (napr. temperové farby, vodové farby, voskové farby,  akvarelové pastelky, suchý pastel, tuš atď.) Kvalita a hrúbka jednotlivých listov zabezpečuje, že pri správnej manipulácii s výtvarnými a písacími potrebami nedochádza k presakovaniu farieb na zadnú stranu listu.

Edukačno-pracovné listy  sú vhodné ako motivačný prvok pri výučbe písmen a čísel alebo ako doplnok pri rôznych didaktických úlohách. Dokážu vyvolať u detí záujem o preberané učivo a súčasne eliminujú nervozitu počas výučby.

Použitie edukačno-pracovných listov ako motivačného prvku vo výučbe:
Pred samotným maľovaním je vhodné s dieťaťom uskutočniť rozhovor o ilustrácii, ktorú ide dieťa maľovať.
Odporúčame nasledovné kroky:
1. oboznámenie dieťaťa s ilustráciou a s jej pomenovaním (efektivita vizuálnej techniky učenia nastáva už vtedy, keď dieťa dokáže udržať svoju pozornosť na danej ilustrácií, to znamená,  podvedome vníma (učí sa) tvar písmena alebo čísla z ilustrácie)
2. oboznámenie dieťaťa s vizuálnou a fonetickou zhodou ilustrácie a  písmen, v prípade čísel oboznámenie dieťaťa s vizuálnou a kvantitatívnou zhodou ilustrácie a číslic
3. oboznámenie sa so smerovou orientáciou písmen alebo čísel, ktorá je znázornená v ľavom hornom rohu edukačno- pracovného listu
4. tvorenie viet (vymyslenie príbehu) alebo recitácia básničky k danej ilustrácii (ideálne je použiť ako doplnok edukačné kartičky Abeceda TROCHA INAK a edukačné kartičky Čísla TROCHA INAK)

Cieľom používania edukačno-pracovných listov je:
-zapamätanie si tvaru písmen a čísel, ktoré sú prirodzenou súčasťou ilustrácií
-nácvik maľovania v líniách a vypĺňanie plochy
-precvičovanie orientácie na papieri a smerovej orientácie pohybu
– zdokonaľovanie správneho úchopu písacej potreby
-nadobudnutie voľného pohybu ruky
-automatizácia a koordinácia pohybov
-nenásilné vzbudenie záujmu dieťaťa o grafomotorické aktivity
– trénovanie tlaku hrotu písacích a výtvarných potrieb na edukačno-pracovné listy

Pri práci s edukačno-pracovnými listami  na precvičovanie maľovania v líniách je vhodné dodržiavať nasledovné:
-pracovať v dobre osvetlenom a pokojnom prostredí
-správne držať telo pri sedení
-správne umiestniť edukačno-pracovný list
– správne držať výtvarnú alebo písaciu potrebu
-obťahovanie písmena alebo čísla by sa malo vykonávať s uvoľnenou rukou
-na dieťa nevyvíjajte počas edukácie s listami prílišný tlak
-vyhýbajte sa prílišnému kritizovaniu
– tešte sa spolu s dieťaťom z jeho úspechov a napredovania pri maľovaní v líniách

Edukačno-pracovné listy na precvičovanie maľovania v líniách sú určené pre:
-materské školy
-základné školy
– špeciálne školy
-logopedické ambulancie
– domáce použitie

Balenie obsahuje: 43 x edukačno-pracovné listy  (formát A4) z toho:
-33 písmen abecedy (od A po Ž) – veľká tlačená abeceda
– 10 čísel (od 1 po 10)
Obal produktu:  je box s gumičkou. Vyrobený z kvalitného papiera s laminovaným povrchom, ktorý bezpečne ochráni edukačno-pracovné listy pred poškodením + gumička uzavrie box a zabraňuje vypadávaniu listov.
Predloha, ktorá môže slúžiť ako pomôcka pri maľovaní ilustrácií je súčasťou obalu.
Papier:  200 g/m2
Jazyková verzia: slovenský jazyk
Vyrobené na Slovensku.
Edukačno-pracovné listy neslúžia ako hračka.

Dodatočné parametre

Kategória: TROCHA INAK pomôcky
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: